ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα θέλαμε τα εποικοδομητικά σχόλιά σας για τη δομή και το ύφος της ιστοσελίδας και τις τυχόν παραινέσεις για τη βελτίωσή του, καθώς και την αίσθησή σας για τα έργα που παρουσιάζονται.
Μπορείτε να μας στείλετε mail ή να χρησιμοποιήσετε το Blog (επάνω δεξιά στην οθόνη).

Μέσα στην κοινή πεποίθηση ότι το έργο της τέχνης μπορεί να είναι και ένα μέσον επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, εάν και η δική σας αγάπη και χαρά που πηγάζει από καλλιτεχνικές προσπάθειες σας βρίσκει σύμφωνους, μπορείτε να συστήσετε, εάν το επιθυμείτε, την ιστοσελίδα αυτή και σε άλλους φίλους.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Δημήτριος Κούρος.

Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στo email:

mail

ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο:

mobile